Välkommen till en webbplats för dig som jobbar med ishallar och andra vintersportarenor! Här kan du ta del av det allra senaste inom teknik, drift, energieffektivisering och kompetensutveckling.

Publicerad 2013-10-24

Mät och optimera funktionaliteten för energieffektiva kylanläggningar i ishallar

ClimaCheck har en unik metod som kontinuerligt utvärderar prestanda i kylprocessen och ger både övergripande information för en anläggnings prestanda och energistatistik kopplat till utomhustemperatur. Systemet kan varna för om anläggningens energiförbrukning ökar jämfört med historiska data och visualisera och dokumentera resultat av optimeringsåtgärder.

Nacka och Norrtälje är två kommuner som har varit tidigt ute med att systematiskt energioptimera sina isanläggningar och därmed kraftigt kunnat sänka sin energiförbrukning. Samtidigt har de fått bättre kunskap om hur olika systemdelar fungerar och ska utnyttjas för att skapa bästa möjliga iskvalitet och driftsäkerhet till lägsta energikostnad och miljöbelastning. Att arbeta med energioptimering kräver genomtänkt mätning och kontinuerlig utbildning av personal i kombination med engagerade entreprenörer som tar aktiv del i kundernas anläggningar. Att ha god förståelse för hur ventilation, avfuktning, belysning och värmeåtervinning påverkar is och kylanläggning är viktigt och en förutsättning för att man snabbt ska se samband och förbättringspotential.

I AMA - VVS och Kyla finns numer tydliga skrivningar och protokoll på prestandamätning. Även Svensk Kylnorm förtydligar motsvarande underlag. På så sätt blir det enklare att ställa krav vid upphandling av kyltjänster som ska optimera anläggningen. ClimaCheck ger med hög mätnoggrannhet detaljerad information inifrån kylprocessen och därmed ett bra underlag för optimeringsarbetet.

ClimaCheck är världsledande på utvärdering av kylprocesser i fält och används på allt fler arenor i Sverige och Kanada för att optimera kylsystems och kringutrustnings prestanda under verkliga driftförhållanden. ClimaCheck kan användas för besiktningar och felsökningar med portabel utrustning, men för ishallar och andra omfattande installationer är en fast installerad ClimaCheck-utrustning att föredra. Den betalar sig snabbt genom de besparingar som följer med ett systematiskt och kontinuerligt optimeringsarbete.

 

Läs mer:

Vintersportarenor.se / Energi & Kylanalys  I  info@ekanalys.se